UREDIMO GLAVNE KARLOVAČKE SPORTSKE TERENE !!!

876

Dajemo prijedlog za uređenje glavnih sportskih terena uz argumente što, na koji način i koliko košta da napokon Karlovac može organizirati bez srama atletska takmičenja, a da atletičari i rekreativci imaju vrhunske uvijete.

Dakle, mi mislimo da je nužno hitno obnoviti glavni atletski stadion, ali i stari atletski stadion za rekreaciju i treninge.

Moguće je tartanom obložiti i košarkaški teren

Opet dajemo konkretno – količine i cijene…