Sa riječi na djela.. Podržimo lokalne prizvođače eko hrane.

404

Kao podršku lokalnim eko proizvođačima, u subotu, 15.04. ispred Kauflanda dijelili smo mladi luk kupljen iz eko uzgoja iz Draganića.