Programske Smjernice

 ŠTO SMO VEĆ UČINILI 
1.) Uštedjeli smo barem 1.000.000 kn godišnje jer smo argumentima prisilili gradonačelnika da ne produži nepovoljnu koncesiju za grad Karlovac nego da djelatnost naplate parkinga prebaci na gradsku tvrtku.
2.) Ukazivanjem na premalu procjenu za objekt bivših jaslica Ledo natjerali smo Grad da zatraži drugu procjenu zbog čega smo uštedjeli gradu dodatnih 235.000 kn

 ŠTO ĆEMO UČINITI PRVI DAN: 
1.) Ukinuti nadzorne odbore gradskih tvrtki, a time i naknade nadzornom odboru u ukupnom iznosu 700.000 kn
2.) Ukinuti naplatu parkiranja nakon 16 sati, smanjiti dnevnu kartu na 50 kn, mjesečnu na 60 kn i godišnju na 600 kn
3.) Smanjiti krajnju cijenu režija za 5%
4.) Uvođenje subvencije vrtićke djece i napuštanje prakse subvencije vrtića („Subvencionirajmo djecu a ne vrtiće“)

 ŠTO ĆEMO UČINITI U PRVIH GODINU DANA: 
1.) Postati grad sa nultom tolerancijom na nepotizam – („Veliko NE nepotizmu“) i („Natječaji u dvije koverte“)
2.) Depolitizacija ustanova i osnovnih škola („Politika van iz škole“)
3.) Uvesti transparentnost poslovanja svih gradskih tvrtki i ustanova preko web-a („Transparentnost=uvijet zdravog poslovanja“)
4.) Smanjiti troškove gradske uprave i ubrzati njen rad („Tvornica dozvola“)
5.) Smanjiti troškove svih gradskih tvrtki i povećeti njihovu efikasnost („Karlovački holding“)
6.) Pokrenuti bazične energetske projekte potrebne za daljnji razvoj grada i obranu od poplava gdje će grad Karlovac biti investitor i većinski vlasnik (HE Brodarci, geotermalna elektrana i tvornica diesela od otpada) – („Energetski neovisan grad“)
7.) E-matica vrtićke djece („Pratimo svu djecu i njihove uspjehe“)
8.) Promjena statuta grada i pravilnika Gradskog vijeća gdje gradonačelnik više neće biti jedini član uprave gradskih tvrtki, u Vijeće se uvodi aktualni sat gradskih četvrti i mjesnih odbora, aktualni sat traje dok ima konkretnih pitanja i vremenski je neograničen, a vijećnici dobivaju šira ovlaštenja u praćenju rada gradskih tvrtki i uprave grada i u pristupu informacijama. Pročelnici postaju politički uvjetovana mjesta koja se mijenjaju kod svake smjene politike.
9.) Pokretanje projekta revitalizacije Zvijezde u dijelu zamjene svih instalacija, izmjene parternog uređenja (granitna obloga), nove regulacije prometa i jednostavnih uvijeta kod zamjenske gradnje. („Zvijezda je centar i duša grada“)
10.) Nova politika parkiranja u gradu Karlovcu („Besplatno parkiranje u svom kvartu“)
11.) Regulacija prometa sa zelenim valom usklađenim od smjera Ilovca prema Turnju i Švarči i obrnuto. („Kroz grad sa jednim stajanjem“)
12.) Obnova tartan staze na glavnom nogometnom stadionu i otvaranje iste svima („Tartan i trčanje za sve“) cijena 2,5-3 milijuna kuna
13.) Razvijanje sustava gospodarenja otpadom Grada Karlovca („Pametna kanta“) i „(Razvrstani otpad ništa ne košta“) sa ciljem „Zero waste“
14.) Turistički projekt „Korana je moj dnevni a Kupa noćni boravak“ sa rebrendingom „Ljekovita Korana“
15.) Otvaranje tržnice sa pekarom, mesnicom i ribarnicom u Zvijezdi („Samo domaće“)
16.) Napraviti ćemo no kill sklonište za kućne ljubimce u blizini Karlovca

 ŠTO ĆEMO UČINITI U CIJELOM 4-GODIŠNJEM MANDATU: 
1.) Izgradnja svih triju energetskih projekata u vlasništvu grada Karlovca
2.) Stvaranje uvijeta za otvaranje radnih mjesta jeftinom energijom i velikom i uređenom poslovnom zonom u vlasništvu Grada Karlovca
3.) Smanjenje cijene grijanja u gradu Karlovcu za 30 %
4.) Smanjenje svih ostalih komunalnih usluga za 10%
5.) Uređenje rijeke Korane od Foginovog do ušća u Kupu sa ukidanjem slapa na ušću
6.) Premještaj proizvodnje Zelenila nizvodno od Karlovca uz unapređenje poslovanja Zelenila u području obima i kvalitete proizvodnje cvijeća , drveća i ostalog bilja sa uvođeenjem sadnje raznolikog voća i pitomog kestena po gradu, postave edukacijskih tabli kod značajnijeg nasada, uvođenje liječenja i monitoringa stabala.
7.) Ukidanje štetnog kloriranja vode i zamjena salonitnih cijevi glavnih cjevovoda („Zdrava voda“)
8.) Traženje novih, dubljih i kvalitetnijih izvora pitke vode
9.) Realizacija naprednog sustava gospodarenja otpadom grada Karlovca sa izmjenom načina naplate (prema količini nerazvrstanog otpada) i prijevoza uz uvođenje tehnologija reciklaže i ponovne uporabe odbačenih stvari preko second-hand gradskog tržnog centra. Sustav primjenjiv na cijelu RH.
10.) Tartan staza starog atletskog stadiona i stojeći koševi u sportskoj dvorani
11.) Iznalaženje načina (dogovor sa investitorima) da grad Karlovac postane grad sa zavidnim hotelskim smještajnim i kongresnim potencijalom (Hotel Korana) kao bazom za uspješni i napredni turizam sa izgradnjom gradskog kampa na desnoj obali Korane.
12.) Obnova Zvijezde sa vlastitim i sredstvima EU („Sunce u Zvijezdi“) sa mostovima i obilaznim prometnim prstenom i parkirališnim kapacitetima
13.) Nova politika odvodnje grada Karlovca (razdvojeni sustav) a Zvijezda će biti prvi dio grada sa razdvojenim odvodnim sustavom
14.) Usavršavanje uređaja za pročišćavanje otpadnih voda (smanjenje količine mulja naprednom biotehnologijom)
15.) Izgrađen glavni dio sustava obrane od poplava („Karlovac, od poplave obranjeni grad “)
16.) Centar za samozapošljavanje (nepovratno financiranje poslovnih start-up tvrtki (ideje) do njihovog financijskog osamostaljenja)
17.) Socijalna, socijalizirajuća i samofinancirajuća javna kuhinja (besplatni obroci socijalnim slučajevima a za ostale građane cijena veća od cijene u restoranima čime građani financiraju javnu kuhinju i pridonose socijalizaciji i razvijanju osjećaja za ljude u teškoćama)
18.) Realizacijom svega navedenog eksplodirati će potencijali ovog našeg već dugo usnulog ali još uvijek perspektivnog grada , otvoriti će se mnoga planirana i neplanirana radna mjesta, doseliti novi ljudi, otvoriti nove djelatnosti proizvodnje, napredne poljoprivrede, turizma i medicinskog turizma i tko zna još čega jer kada se pokrene kotač razvoja jedino što moramo činiti je uživati gledajući i stalno propitujući kako svojim radom doprinjeti daljnjem razvitku standarda svih naših Karlovčana.

 O ČEMU ĆEMO CIJELO VRIJEME PROMIŠLJATI I ČEMU TEŽITI  (a možda nešto od toga uspijemo i realizirati…)?
1.) Karlovac kao prometna , kulturna, sportska i turistička cjelina grada Zagreba (dvotračna pruga, brzi prijevoz cca 30 min, korištenje infrastrukture grada Zagreba)
2.) Karlovac raskršće ovog dijela Europe (obilazna teretna pruga, prvi autobusni kolodvor na autocesti)
3.) Kvalitetetan javni gradski i prigradski prijevoz koji će povećati vrijednost i ubrzati urbanizaciju prigradskih dijelova
4.) Karlovac kao mjesto za kvalitetan život i kao stvoreno mjesto za rad u Zagrebu
5.) Mjesto tehnološkog napretka i pomicanja granica
6.) Sveučilišni grad
7.) Izgradnja hospicija
8.) Centar inovacija „Tesla“
9.) Tržnica d.o.o. u vlasništvu grada sa edukacijom poljoprivrednika na terenu i zagarantiranim otkupom proizvoda neovisno o količini uz kontrolu kvalitete, prodaju na tržnici i konzerviranje neprodanog „Gradska poljoprivredna industrija“