Gdje je Inkasator u energetskoj obnovi zgrada? Petračić tvrdi da je od 11 projekata njegova, puno manja tvrtka prijavila 6

344

Nezavisni vijećnik u karlovačkom Gradskom vijeću te vjerojatni kandidat za gradonačelnika nezavisne liste “Naš Karlovac” na izborima u svibnju, itekako dobro poznaje ovu problematiku, s obzirom da vodi tvrtku koja se bavi i upravljanjem zgrada. Petračić se u novom priopćenju osvrnuo na pitanje gdje je u svemu ovom Karlovac.

Radi velikog interesa javnosti za ovu temu, prenosimo ga u cijelosti…

Građani grada Karlovca prijavili su ukupno 11 projekata od kojih je tvrtka Petračić-projekt d.o.o. kao upravitelj prijavila njih 6, dok je za jednu zgradu kojom ne upravlja izradila projektnu dokumentaciju za natječaj.

Ukupna vrijednost osiguranog budžeta (prije korekcije od strane Ministarstva graditeljstva) za investiciju na svih sedam zgrada iznosi 11.348.186,35 kuna ili 1.525.000 € od čega je za subvencioniranje zatraženo 6.696.640,57 kuna ili 900.000€.
Tvrtka Petračić-projekt d.o.o. sudjelovala je na nivou cijele RH sa 1,1% ukupno prijavljenih projekata i osigurala 1,05 % bespovratnih sredstava koja će se sliti iz EU u grad Karlovac i pomoći u energetskoj obnovi 224 kućanstva i poslovna prostora te pridonijeti pokretanju građevinskog sektora.

Ostvarena vrijednost projekata energetske obnove iznosi u protuvrijednosti 4,8% gradskog proračuna ili 135% proračuna Inkasatora, a bespovratna sredstva čak 2,9 % planiranog gradskog proračuna za 2017. godinu ili 79% proračuna Inkasatora za 2016. godinu ( nema svježijeg podatka).

Projektirana ušteda na grijanju svih zgrada prelazi više od 55%, a planirana financijska ušteda i više od toga jer neke zgrade uvode vlastito visokoučinkovito grijanje na plin.

IZ PRORAČUNA GRADA ZA 2017. godinu:

Planirani Prihod grada za 2017. godinu = 234.157.061,00 kn

Plan sredstava EU za 2017. godinu :

– Pomoći od međunarodnih organizacija te institucija i tijela EU 766.160,00

– Pomoći iz državnog proračuna na temelju prijenosa EU sredstava 1.007.893,00

SVEUKUPNO PLANIRANA SREDSTVA ZA 2017 IZ EU = 1.774.053,00 kn

IZ ZADNJEG GODIŠNJEG IZVJEŠTAJA TVRTKE Inkasator d.o.o.

Planirani proračun za 2016. godinu = 8.400.000 kn

ZAKLJUČAK:

Petračić-projekt d.o.o. , tvtka sa samo 6 zaposlenih koja upravlja sa samo 10% stambenog fonda grada Karlovca, osigurala je iz EU za 2017. godinu bespovratnih sredstava u iznosu 6.696.640,57 kn ili 3,77 puta više nego to planira Grad Karlovac sa 137 zaposlenih, a gradska tvrtka Inkasator sa 42 zaposlenih koja upravlja sa cca 80% stambenog fonda grada Karlovca kandidirala je slovom i brojkom 0 projekata i osigurala 0,00 kn priljeva bespovratnih sredstava iz EU na ime energetske obnove višestambenih zgrada iako je kao pomoć (unatoč brojnim i kvalificiranim projektnim biroima u gradu) u tom poslu angažirala zagrebačku tvrtku da umjesto njih obavlja razgovore sa suvlasnicima, uvjeri ih da je prijava na poziv FZOEU korisna jer se ostvaruju uštede odmah po provođenju projekata energetske obnove i smanjuju se troškovi stanovanja.

Naravno, štetno je i nejasno zašto bi po namjeri Inkasatora novac za izradu projektne dokumentacije koja je subvencionirana sa čak 85% trebala ubrati jedna zagrebačka projektna kuća, a ne brojne i stručne karlovačke projektne kuće.

Hoće li se to ponoviti na sljedećem natječaju u 6.mjesecu?

Zašto je sve to bitno?

Ako lokalna samouprava ne vodi brigu i svojom djelatnošću ne osigura posao (uvijete za poslovanje kako se to obično kaže) projektnom i građevinskom sektoru i ne pomogne stanovništvu grada Karlovca privlačenjem bespovratnih sredstava EU, tko to treba činiti umjesto nje?

Preuzeto sa KAportal.hr