Donacije

Svatko tko želi može uplatiti novčani prilog, kao potporu za nezavisnog vijećnika Davora Petračića, na način da sredstva (prema svojim mogućnostima) uplati na objavljeni žiro račun uz navedeno ime uplatitelja i OIB.